• slidebg1
    ผ่าตัดตาสองชั้น ถุงใต้ตา หนังตาตก
    Upper and lower Blepharoplasty

ศัลยกรรมความงาม

ผ่าตัดตาสองชั้น ถุงใต้ตา หนังตาตก


Upper and lower Blepharoplasty before and after

รีวิวผ่าตัดหนังตาบน-ล่าง, ถุงใต้ตา และหนังตาตก